Elegáns utasmóló épül a repülőtéren

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2017 márciusában kezdődött meg az új utasmóló, a Pier B építése. A Budapest Airport teljes mértékben saját finanszírozású beruházása várhatóan jövő nyáron készül el, és több mint tízezer négyzetméterrel növeli meg a nem-Schengeni 2B Terminál utasforgalmi területét. Az építkezéshez számos MEVA zsalurendszert alkalmaztak. 

A Budapest Airport a B utasmóló terveinek elkészítésével a 6 évvel ezelőtt átadott SkyCourt csarnokot is tervező Tima Zoltán Prima Primissima díjas építészt és a KÖZTI tervező csapatát bízta meg. Az épület megvalósításával pedig a SkyCourtot is építő KÉSZ Építő Zrt-t. Az utasmóló megvalósításának összköltsége meghaladja a 7,8 milliárd forintot. 

Az utasok kényelmére tervezve

A 220 méter hosszú területen 10 új utashíd kap helyet, és az építészeti megoldásoknak köszönhetően összesen 27 különféle beszállítási módra nyílik majd lehetőség - igazodva a különféle légitársasági igényekhez (közvetlen, buszos és gyalogos beszállítás).
A funkcionalitást, az utasok kényelmét és a legtöbbet nyújtó ár-érték arányt szem előtt tartva tervezték az épületszárnyat, úgy, hogy megmaradjon a terminál építészeti egysége. Az utasmóló látszóbeton, acél és üveg kombinációja lesz, stílusjegyei pedig a SkyCourt és a régebbi 2B Terminál építészeti vonásait ötvözik. 

Elegáns látszóbeton felületek

A tervezett épület az első ütemben teljes hosszában sík padlójú, „másfél szintes” kialakítású lesz. A fő funkcionális területet jelentő indulási tranzit szint belső pillérek nélküli csarnoktér, mely lehetővé teszi a belső elrendezés flexibilis kialakítását. A rámpákkal csatlakozó fix hidak alaprajzi helyét és kialakítását alapvetően a csatlakozó légi oldali előterének funkcionalitása határozta meg.
A kötött funkcionális követelmények észszerű és gazdaságos kielégítése mellett az építészeti koncepció célja az épület külső és belső megjelenésének átláthatóan rendezett és egyszerűségében tiszta kialakítása, melynek alapja a csatlakozó meglévő terminálépület raszter-rendjéhez igazodó szigorú alaprajzi és homlokzati szerkesztés, valamint a homlokzati és belsőépítészeti anyaghasználat visszafogottsága.
Az épület tartószerkezeti kialakítása alapvetően helyszíni, látszó monolit vasbeton szerkezettel történik, mely az indulási szinti csarnoktér erőteljes, de rendezett belső megjelenését is biztosítja a raszterenként ismétlődő azonos keresztmetszetű keretállásokkal. Minden szinten, a közönségforgalmi területeken szabadon látható vasbeton szerkezeti elemek (pillérek, fő- és fiókgerendák, lépcsőházak vasbeton falai) felülete 1. kategóriájú, világos látszóbeton minőségű. 

Biztonságos MEVA zsalurendszerek

Az építészeti igényeknek megfelelő, alkalmazott szabványokban szereplő értékektől eltérő, tervezők által összeállított, magas követelményszintű látszóbeton felületek kialakítása során sikerült szoros együttműködést létrehozni a tervezők, valamint a zsalu- és a betontechnológia érintett szereplői között, melyek a többszöri próbafelületek után érték el végleges formájukat, kiterjedően a legapróbb részletekre (lenyomati kép, átkötések kiosztása, felületi homogenitás, élek, sarkok, munkahézagok kialakítása, megjelenése). Ki kell emelni a tartószerkezeti tervezők szerepét, akik a szerkezeti csomópontok ki-, illetve átalakítása során rugalmasan próbáltak a kivitelezői kéréseknek eleget tenni, a látványbeton szerkezetek műszaki megvalósíthatóságának szem előtt tartása mellett.

Kiemelt gondosságot igényelt a zsaluzatok előkészítése, anyagválasztása, a betonok helyszíni ellenőrzése, bedolgozási technológiája, utókezelése, az elkészült felületek utólagos mechanikai védelme, melyet az elvártan magas munkafegyelem és a szakkivitelező munkavállalóinak kellő odafigyelése révén sikerült megvalósítani.

A MEVA zsaluzat rendszerei közül a földszinti pillérekhez a CaroFalt pillérzsaluzati rendszert alkalmazták, Alkus héjalással, a falakhoz, emeleti pillérekhez, főtartó gerendák oldalaihoz pedig a Mammut keretes zsaluzatot, fa anyagú előhéjalással. A magas (6,00-9,00 m) födémek kivitelezéséhez az ID 15 keretes támaszrendszer biztosította az előszerelhetőségből adódó, kellően ütemezhető zsaluzati tartószerkezet vázát, hagyományos fatartós-zsaluhéjas borítással.

Kivitelezés nehezített körülmények között

A kivitelezés organizációja során mindvégig figyelembe kellett venni a Reptér Belső Szabályzatait, mivel a munkaterület megközelítése a felvonulási terület felől kizárólag az SRA (szigorított őrzésű) területen keresztül, guruló- és belső szervizutakat keresztezve, felvezetés mellett lehetséges.
Ezen felül a daruzási tevékenységek helyszínspecifikus engedélyeztetése (ReFü, AODM) is az általánostól eltérő, több lépcsős feladatot jelentett, az akadályfestések, akadályfények, légiforgalmi korlátozások miatt. A 3 db toronydaru vezérgép (ÉGV) felállítása és üzemben tartása mellett még kiegészítő autódarus munkavégzésre is szükség volt a kivitelezés során, melyeknél ezeket az adminisztrációs feladatokat külön-külön el kellett végezni.
Mindezen időigényes feladatok ellátását a munkafolyamatok térbeli és időbeli optimalizált szervezésén felül innovatív szerkezetépítési megoldások alkalmazásával sikerült a szűkre szabott határidő keretein belül megvalósítani.

Az indulási szint alatti födémlemez betonacél szerelésének kiváltását BAMTEC betonacél szőnyegekkel valósították meg, melyet már a SkyCourt épületnél is sikerrel alkalmaztak 7 évvel ezelőtt. Ennek áttervezését a BIM Design Kft. készítette el, vashányad optimalizálás mellett, melyet a tényleges igénybevételekre való tervezés tett lehetővé, amit a Bamtec HU Gyártó Kft. által készített méretpontos betonacél szőnyegekkel vált lehetségessé lekövetni. Ezzel a technológiával a csökkentett anyagmennyiségből adódó költségmegtakarításon felül a betonacél szerelés helyszíni munkaidő szükségletét jelentősen sikerült redukálni – így a járulékos kapcsolódó költségeket (pl. toronydaruzás) is -, a hagyományos szerelésnél gyakrabban előforduló szerelési hibák minimálisra szorítása mellett, mivel a betonacélok már a pontos helyükre illesztve érkeztek a helyszínre. A szőnyegek elhelyezése és kiterítése után pedig a terv szerinti vasalási képet adták vissza. Ezen technológia időmegtakarítása a hullámtávtartók alkalmazásával, illetve nyírási-átszúródási vasalási csapokkal kombináltan adta a lehető legjobb eredményt.

A monolit vasbeton szerkezetek főbb szerkezeti mutatószámai:

Alapozás:
Beton mennyiség: 2.200 m3
Betonacél mennyiség: 230 t

Felszerkezet:
Beton mennyiség: 5.100 m3, ebből látszóbeton szerkezetek: 1.350 m3
Betonacél mennyiség: 800 t
Zsaluzott felület: 36.000 m2, ebből látszóbeton szerkezetek 8.000 m2

 

Generál kivitelező: 
Tartószerkezeti tervező:  
Vasbeton szerkezet: 
Szerkezetépítő Alvállalkozó:
Zsalutechnika:
Látványbeton technológia: 
Betontechnológia:     
 
 

Transzportbeton Szolgáltatók: 

Betonacél szőnyeg: 
BAMTEC tervek: 

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
KÖZTI Zrt.
Produktív Plusz Kft.
Inter Konstrukt Kft.
MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Kapu László - Látványbeton Kft.
Beton Technológia Centrum Kft
BTC Kft. Laboratóriumok
CRH Magyarország Kft.

Duna-Dráva Cement Kft.
FerihegyBeton Kft.
Bamtec HU Gyártó kft.
BIM Design Kft.